(1)
Σφυροέρας Β. Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989). DeltioKMS 1988, 7, 361-364.