(1)
Φιλιππίδη-Braat Ά. Photis Apostolopoulos, La Langue Du Roman Byzantin "Callimaque Et Chrysorrhoe". DeltioKMS 1984, 5, 521-527.