(1)
Ανεστίδης Α. Σ. Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως. DeltioKMS 1984, 5, 544-546.