(1)
Καλομοιράκης Δ. Ε. Ο οικουμενικός πατριάρχης Άγιος Αθανάσιος Α’ και η διδασκαλία του προς τους κατοίκους της Μικράς Ασίας κατά το 1303. DeltioKMS 1990, 8, 23-50.