(1)
Αλεξανδρής Α. Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. DeltioKMS 2021, 20, 283-292.