(1)
Τριανταφυλλόπουλος Δ. Δ. Αθανασίου Παπά (Μητροπολίτου Ελενουπόλεως), Πολίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα. DeltioKMS 1990, 8, 266-273.