(1)
Δραγούμης Μ. Φ. Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990. DeltioKMS 1990, 8, 327-332.