(1)
Μουρέλος Γ. Γ. Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923). DeltioKMS 1980, 2, 347-371.