(1)
Ανδρεάδη Η. Ε. Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004). DeltioKMS 2008, 15, 439-455.