(1)
Βοκοτόπουλος Π. Α. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005). DeltioKMS 2008, 15, 461-464.