(1)
Κονδάκη Μ. Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006). DeltioKMS 2008, 15, 465-466.