(1)
Γιαγκάλης Γ. Κ. Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού. DeltioKMS 2008, 15, 472-478.