(1)
Ρούκουνας Ε. Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000). DeltioKMS 2004, 14, 351-353.