(1)
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999). DeltioKMS 2004, 14, 354-359.