(1)
Δραγούμης Μ. Φ. Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη. DeltioKMS 2004, 14, 360-364.