(1)
Ανεστίδης Σ. Θ. Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999). DeltioKMS 2004, 14, 365-366.