(1)
Δραγούμης Μ. Φ. Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930. DeltioKMS 2014, 18, 11-12.