Χασιώτης Ι. Κ. (2011). Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριείς. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 11–26. https://doi.org/10.12681/deltiokms.2