Λαμψίδης Ο. (2009). Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 25–54. https://doi.org/10.12681/deltiokms.3