Λαμψίδης Ο. (2009). Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 55–80. https://doi.org/10.12681/deltiokms.5