Αρτόπουλος Ι. Γ. (2009). Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 107–118. https://doi.org/10.12681/deltiokms.9