Σαλκιτζόγλου Τ. Α. (2009). Η Μονή του Αγίου Χαρίτωνος στη Σύλλη του Ικονίου: (Ένας διάλογος Ορθοδοξίας - Ισλάμ στον 13ο αιώνα). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 119–164. https://doi.org/10.12681/deltiokms.12