Καμούζης Δ. (2011). Από "Σωτήρας της φυλής", "ευεργετής των Τούρκων": Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 151–193. https://doi.org/10.12681/deltiokms.14