Τσούργιαννη Δ. (2009). Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 379–403. https://doi.org/10.12681/deltiokms.20