Λαμψίδης Ο. (2009). Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 421–428. https://doi.org/10.12681/deltiokms.22