Κιτρομηλίδης Π. Μ. (2009). Anthony Bryer with David Winfield, Selina Balance and Jane Isaac, The Post-Byzantine Monuments of the Pontos . A Source -Book. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 429–431. https://doi.org/10.12681/deltiokms.23