Γαβριήλ Α. Γ. (2009). Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, 435–438. https://doi.org/10.12681/deltiokms.24