Ρεβυθιάδου Α., Σπυρόπουλος Β., & Κακαρίκος Κ. (2011). Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 217–276. https://doi.org/10.12681/deltiokms.25