Ανεστίδης Σ. Θ. (2011). Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 349–352. https://doi.org/10.12681/deltiokms.27