Ναυπλιώτης Α. (2011). Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 343–346. https://doi.org/10.12681/deltiokms.29