Πίσσης Ν. (2011). Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 327–334. https://doi.org/10.12681/deltiokms.33