Μπούρα Κ. (1983). Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4, 69–85. https://doi.org/10.12681/deltiokms.36