Σολομωνίδου Β. (1983). Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4, 351–360. https://doi.org/10.12681/deltiokms.44