Χανιώτης Ά. (1995). Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 13–44. https://doi.org/10.12681/deltiokms.46