Κόλλια Ε. (1995). Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 45–83. https://doi.org/10.12681/deltiokms.47