Γκιολές Ν. (1995). Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 93–97. https://doi.org/10.12681/deltiokms.49