Κισκήρα Κ. (1995). Το περιοδικό missionary herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 119–123. https://doi.org/10.12681/deltiokms.51