Αγγελίδη Χ. Γ. (1995). Photis Apostolopoulos, Inventaire methodique de linguistique byzantine (grec medieval). Essai d’ une bibliographie raisonnee des travaux sur la langue byzantine (1880-1975). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 391–393. https://doi.org/10.12681/deltiokms.61