Στάθη Π. (1995). Uyrgur Kocabasoglu,Kendi belgeleriyle Anadolu’daki Amerika.19.yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 402–407. https://doi.org/10.12681/deltiokms.63