Ανεστίδης Σ. Θ. (1995). Μάγδα Μ.Κιτρομηλίδου, Το Μικρασιατικό ζήτημα στην εφημερίδα Πάφος της Κύπρου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 409–411. https://doi.org/10.12681/deltiokms.65