Χανιώτης Ά. (1997). Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, 13–29. https://doi.org/10.12681/deltiokms.72