Χανιώτης Ά. (1997). Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, 283–287. https://doi.org/10.12681/deltiokms.85