Ανεστίδης Σ. Θ. (1997). Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, 291–292. https://doi.org/10.12681/deltiokms.88