Ανεστίδης Σ. Θ. (1997). Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, 293–294. https://doi.org/10.12681/deltiokms.89