Κιτρομηλίδης Π. Μ. (1993). Sonia P. Anderson, An english consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10, 379–381. https://doi.org/10.12681/deltiokms.104