Στασινοπούλου Μ. (1993). Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10, 381–384. https://doi.org/10.12681/deltiokms.105