Σαββίδης Α. Γ. (1986). Florin Marinescu, Etude genealogique sur la famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6, 419–421. https://doi.org/10.12681/deltiokms.120