Κ. Π. M., & Μπαλτά Ε. (1986). Συμμετοχή του κέντρου μικρασιατικών σπουδών στο πρόγραμμα ελληνογαλλικής επιστημονικής συνεργασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6, 447–450. https://doi.org/10.12681/deltiokms.123