Βολανάκης Ι. Η. (1999). Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, 11–64. https://doi.org/10.12681/deltiokms.142