Πλεμμένος Ι. Γ. (1999). Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, 97–110. https://doi.org/10.12681/deltiokms.144